แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

Gmate ชุดตรวจ โควิด-19 Antigen แบบใช้น้ำลาย (Saliva) – 1 ชุดตรวจ

Gmate ชุดตรวจ โควิด-19 Antigen แบบใช้น้ำลาย (Saliva) – 25 ชุดตรวจ

Gmate ชุดตรวจ โควิด-19 Antigen แบบใช้น้ำลาย (Saliva) – 5 ชุดตรวจ

Gmate® ON เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน ผ่าน iOS + Android

Gmate® ORIGIN เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน

Gmate® SMART Type-C เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน (Android Type-C)

Gmate® SMART เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน ผ่าน iOS + Android

Gmate® VOICE เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน

Gmate® WHeeL – เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน