แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

BioBlock สเปรย์พ่นจมูก เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันไวรัสโควิด-19

Gmate ชุดตรวจ โควิด-19 Antigen แบบใช้น้ำลาย (Saliva) – 1 ชุดตรวจ

Gmate ชุดตรวจ โควิด-19 Antigen แบบใช้น้ำลาย (Saliva) – 25 ชุดตรวจ

Gmate ชุดตรวจ โควิด-19 Antigen แบบใช้น้ำลาย (Saliva) – 5 ชุดตรวจ

Hersea สเปรย์พ่นจมูกป้องกันโควิด-19 (Nasal Spray)

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen ตรวจได้ทั้งจากจมูก น้ำลาย และคอ (Nasal, Saliva, Orapharyngeal) – 1 ชุดตรวจ

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen ตรวจได้ทั้งจากจมูก น้ำลาย และคอ (Nasal, Saliva, Orapharyngeal) – 20 ชุดตรวจ

Tempatch+ สติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย

Humasis ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 1 ชุดตรวจ

Humasis ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 5 ชุดตรวจ

Humasis ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 25 ชุดตรวจ

Sugentech ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 1 ชุดตรวจ

Sugentech ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 25 ชุดตรวจ

Sugentech SGTi-flex COVID-19 IgG