แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

CardiacSense นาฬิกาข้อมือสำหรับตรวจติดตามภาวะโรคหัวใจ

Deepskin เครื่องมาร์คหน้าไอออนโต สำหรับทำเองที่บ้าน

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen ตรวจได้ทั้งจากจมูก น้ำลาย และคอ (Nasal, Saliva, Orapharyngeal) – 1 ชุดตรวจ

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen ตรวจได้ทั้งจากจมูก น้ำลาย และคอ (Nasal, Saliva, Orapharyngeal) – 20 ชุดตรวจ

Gmate® ORIGIN เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน

Gmate® SMART Type-C เครื่องตรวจหาน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว เพื่อประเมินภาวะเบาหวาน (Android Type-C)

Tempatch+ สติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย

Humasis ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 1 ชุดตรวจ

Humasis ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 5 ชุดตรวจ

Humasis ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 25 ชุดตรวจ

Sugentech ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 1 ชุดตรวจ

Sugentech ชุดตรวจโควิด-19 Antigen แบบตรวจจากโพรงจมูก (Nasal Swab) – 25 ชุดตรวจ